emotionele hulp

Emotionele en financiële hulp

De laatste jaren is het steeds belangrijker geworden niet alleen fysieke maar ook mentale veiligheid van de werknemers in acht te nemen. Bedrijven zijn inmiddels ook al wettelijk verplicht hun werknemers in bescherming te nemen tegen zogeheten psychosociale arbeidsbelasting. Het beleid hiervan opstellen kan met behulp van een extern vertrouwenspersoon. Ook kunnen ze je eventueel nog advies geven rondom het beleid ter voorkoming van de psychosociale arbeidsbelasting. Hierbij kun je denken aan alle vormen van ongewenst gedrag, van pesten en discriminatie tot seksuele intimidatie en agressie. Je kan er als bedrijf voor kiezen om altijd een vertrouwenspersoon aan te stellen binnen het bedrijf. In sommige gevallen vinden werknemers het echter fijn met iemand te spreken die niet gebonden is aan het bedrijf. Het aanbieden van een extern vertrouwenspersoon wordt dan ook door de meeste werknemers geprefereerd.    

Wat kun je als werkgever doen?

Allereerst is het verplicht volgens de Arbowet een beleid te hebben omtrent de psychosociale arbeidsbelasting. Nu is het zonder expertise lastig een volledige en vooral inclusieve versie zelf op te stellen. Hierbij zou een extern vertrouwenspersoon kunnen helpen. Ook kunnen ze je adviseren bij het tweede deel, namelijk het ervoor zorgen dat het opgestelde beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als je er dan voor kiest een extern vertrouwenspersoon aan te stellen voor je werknemers, is het belangrijk dat de contactinformatie overal goed beschikbaar is. Wil je als bedrijf een proactieve houding aannemen ten opzichte van het mentale welzijn van je medewerkers? Dan kun je ervoor kiezen je medewerkers actief te coachen met behulp van het coachplatform. Op deze manier garandeer je dat je werknemers via verschillende programma’s en thema’s blijven werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit is een manier om het mentale welzijn van je werknemers te bevorderen terwijl je er als bedrijf ook voordeel aan hebt door verbeterde werkprestaties.   

Wat kun je als werknemer doen?

Als werknemer is het natuurlijk belangrijk te weten wat een extern vertrouwenspersoon precies voor je kan betekenen. De voornaamste taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen van jou, luisteren naar je klachten en kijken welke hulp en advies ze je kunnen bieden. Allereerst kijken ze of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Verder kunnen ze je betreffende andere oplos mogelijkheden informeren, zowel binnen als buiten het bedrijf. Ook is een van de taken het verzamelen van het klachten omtrent ongewenst gedrag, die ze aan het einde van het jaar rapporteren bij de werkgever. Tot slot kunnen ze je, indien nodig, doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, zoals een mediator, mocht de situatie daarom vragen.  

Het belang van emotionele hulp op de werkvloer 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat het bieden van emotionele hulp bij deze tijd hoort. Nu steeds meer klachten van bijvoorbeeld seksuele intimidatie in de media bekend zijn, leeft het in heel Nederland weer. Daarom is het belanrijk jezelf nu de vraag te stellen hoe het in jouw bedrijf geregeld is? Is er een goed beleid geschreven en wordt deze ook uitgevoerd? Als werknemer zou je kunnen kijken of de contactgegevens van vertrouwenspersoon voor jou makkelijk beschikbaar zijn. Het hebben van een goed beleid en een makkelijk te bereiken vertrouwenspersoon is namelijk essentieel voor een gezonde sfeer op de werkvloer. En wanneer werknemers zich veilig en tevreden voelen, zullen hun werkprestaties ook toenemen. Het is dus niet alleen in het belang van de werknemer maar ook zeker de werkgever om dit goed geregeld te hebben. 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Shares