BTW-vrijstelling bij collectief vermogensbeheer

Alles over de BTW-vrijstelling bij collectief vermogensbeheer

In de Wet op de omzetbelasting 1968 zijn veel vrijgestelde prestaties opgenomen. De btw-vrijstelling door beheer van door beleggingsmaatschappijen collectief bijeengebrachte vermogens valt hier ook onder. Met deze vrijstelling moet het beleggen in effecten via een beheerder gemakkelijker worden gemaakt. 

Voor wie is het?

Wie kiest voor vermogen beheren via Ambassador Vermogensbeheer, kan hier voordeel van hebben. De regel luidt namelijk: het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, zoals omschreven door de lidstaten. Dit betekent dat bepaald is wat beheer is en wat een gemeenschappelijk beleggingsfonds is. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft hier veel vrijheid in bepaald. Lidstaten mogen dit dus niet zelf bepalen naar eigen inzicht.

Wanneer betreft het beheer voor vrijstelling van collectief vermogensbeheer?

Is bijvoorbeeld rendement beleggen op AmbassadorVermogensbeheer.nl een goede optie? Het gaat immers om een derde beheerder die diensten verleent van administratie en verslaglegging van de fondsen onder beheer. Wanneer de diensten een afzonderlijk geheel vormen en kenmerkend zijn voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Dit betekent dat een simpele technische dienst hier niet onder valt. Er moet meer geboden worden door de beheerder. 

Wanneer is er sprake van vrijstelling?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft besloten dat het gaat om instellingen die alleen collectief beleggen in effecten of andere liquide financiële activa. Het beleggen gebeurt met publiek aangetrokken kapitaal en er is sprake van risicospreiding. Het fonds kent meer dan één deelnemer. De inleg moet belegd worden met risicospreiding. De deelnemers dragen het beleggingsrisico. Het fonds moet onder bijzonder overheidstoezicht staan. Al deze zaken moeten meegewogen worden. Op die manier is te bepalen of vrijstelling van de btw mogelijk is. 

Wat is het bijzonder overheidstoezicht?

Het gaat om bijzonder overheidstoezicht bij beleggingsfondsen wanneer deze onder de ICBE-richtlijn vallen. Dit zijn veel verschillende soorten, niet alleen de ICBE’s.   Er is een vergunningsplicht nodig, voor de instelling of de beheerder op grond van artikel 2:65 of 2:69b Wft.  De instellingen vallen onder licht toezicht volgens artikel 2:66a Wft. De interne fondsen van verzekeraars vallen onder toezicht van DNB en de AFM op verzekeraars. Pensioenfondsen vallen er ook onder. Daarnaast gaat het om interne fondsen in een master-beleggingsstructuur. Deze moeten vallen onder een feeder-ICBE of feederbeleggingsinstelling die onder toezicht staat.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Shares